Wyzdrowienie: Odzyskałem Zdrowie Psychiczne – Paweł S. Tomaszewski

Zapraszamy na film o osobie, która nie zażywa leków od 30 lat.

Re: czy schizofrenia jest uleczalna? ANKIETA

Schizofrenia nie jest uleczalna lekami.
Jest uzdrawialna, a to duża różnica.
Mam 74 lata i za sobą dwadzieścia kilka lat przyjmowania psychotropów,
ale od ponad 30 – stu nie przyjmuję żadnych leków, nie tylko psychotropowych.
3 razy w przeszłości hospitalizowany, teraz wiodę życie zdrowe i aktywne po wyprowadzeniu się na wieś i wybudowaniu domu dla siebie i żony (od 27 lat). Nie mam żadnych nawrotów i czuję się coraz szczęśliwszym, spełnionym człowiekiem.
Możesz poznać moją drogę do zdrowia posłuchawszy tej wypowiedzi:
https://www.youtube.com/watch?v=FUfcLF824AQ

SCHIZOFRENIA – JAKIE MA OBJAWY

Schizofrenia – objawy


Objawy schizofrenii dzielimy na

 1. objawy pozytywne (wytwórcze)
 2. objawy negatywne (deficytowe)

Na podstawie: „Odnaleźć Drogę – Poradnik dla wszystkich dotkniętych schizofrenią”:

Objawy pozytywne (schizofrenii) :

 1. Halucynacje (omamy)
  (głosy i odczucia)
 2. Urojenia
  (np , że telewizor cię obserwuje, dziwaczne przekonania religijne)
 3. Myśli paranoidalne
  (skrajna podejrzliwość)

Objawy negatywne (schizofrenii) :

 1. Brak motywacji
  (brak energii i zainteresowania całością swojego życia)
 2. Wycofanie społeczne
  (brak przyjaciół, samortność, izolacja)
 3. Brak koncentracji
  (np trudności w czytaniu książki, w zapamiętywaniu informacji, trudności w uczeniu się nowych rzeczy)

Zaburzenia funkcji poznawczych (w schizofrenii) :

 1. Zaburzenia myślenia
  (skołowany, zdezorientowany, zdekoncentrowany)
 2. Zubożenie mowy i opustoszenie myślenia
  (brak sprawności w komunikowaniu się słownym)

Rodzaje schizofrenii

Rodzaje schizofrenii (postacie schizofrenii)

Powszechnie rozróżnia się cztery formy schizofrenii:

 • schizofrenia prosta, F20.6 ,
 • schizofrenia hebefreniczna, F20.1 ,
 • schizofrenia katatotniczna, F20.2 ,
 • schizofrenia paranoidalna, F20.0 .

Te postacie schizofrenii często się mieszają i przechodzą jedna w drugą. Niekiedy nawet trudno jest określić, która z nich dominuje.

U mnie się właśnie mieszają, ale dominuje parnoidalna.